Kontakt

Du når Städeriet måndag till fredag 07.00 – 18.00 på nedanstående adress och nummer. Lämna meddelande på svararen om det skulle vara upptaget. 

Städeriet
Kustroddargatan 2 Box 494
414 51 Göteborg
Tel. 0709-42 43 42
E-post. camilla@staderiet.se

Välkomna!

 

 

Städeriet | Kustroddargatan 2 Box 494 | 414 51 Göteborg | 0709-42 43 42